Cv-ketel vragen

Welke kosten zijn inbegrepen?

Binnen de kosten van een nieuwe cv-ketel vallen alle kosten voor een standaard installatie :

• Het aftappen van de verwarmingsinstallatie
• Het demonteren en afvoeren van de oude cv-ketel
• Het demonteren en afvoeren van de oude expansievat
• Het monteren van een hoog rendement cv-ketel van Remeha
• Het monteren van een expansievat 18 liter/1 bar
• Het monteren van de volgende aansluitkranen:

  1. - gaskogelkraan
  2. - inlaatcombinatie
  3. - veiligheidsventiel
  4. - vul/aftapkraan

• Het monteren en aansluiten,  met de benodigde koppelingen, op de:

  1. - verwarmingsleidingen (aanvoer/retour)
  2. - waterleidingen (aanvoer/retour)
  3. - gasleiding

• Het monteren van de gekozen Remeha thermostaat
• Het aansluiten op de rookgasafvoer
• Het vullen en in bedrijf stellen van de nieuwe cv-ketel
• Uitleg door de monteur over de nieuwe cv-ketel

Bij elke installatie zal als eerste de bestaande gasleiding worden afgeperst en geïnspecteerd op gaslekkage. Dit wordt gedaan door een van onze CO-gecertificeerde installateurs. Wij zijn wettelijk verplicht daarbij een aan het licht tredend defect direct te repareren, of aan een gasleverend Nutsbedrijf te rapporteren. Indien u in dat geval de reparatie of vervangingswerkzaamheden aan ons opdraagt, zullen de kosten afzonderlijk in rekening worden gebracht op basis van nacalculatie.