Cv-ketel vragen

Welke kosten zijn inbegrepen?
Bij de standaard installatie gaat WarmteThuis uit van de vervanging van een bestaande HR-ketel voor een nieuwe HR-ketel. Voor een standaard-installatie zijn drie zaken vereist: 1. een goed geaard stopcontact, 2. een rioolafvoer onder de ketel om op aan te sluiten en 3. een geschikte rookgasafvoer boven de ketel om op aan te sluiten. Is er sprake van een afwijkende situatie dan zal dit met de klant worden doorgesproken, en zal een eventuele meerprijs gezamenlijk worden bepaald. 
 
De volgende installatie-werkzaamheden zijn inbegrepen in het aanbod van WarmteThuis;
 • Het aftappen van uw verwarmingsinstallatie
 • Het demonteren en afvoeren van uw oude cv-ketel*
 • Het demonteren en afvoeren van uw oude expansievat
 • Het monteren van een hoog rendement cv-ketel
 • Het monteren van een expansievat 18 liter/1 bar
 • Het monteren van diverse kranen (inlaatcombinatie, gaskogelkraan, vul/aftapkraan, veiligheidsventiel)
 • Het monteren van een extra wasmachinekraan (voor vullen van cv-circuit)
 • Het monteren van nieuwe koppelingen bij de cv-ketel
 • Het eventueel monteren van een nieuwe thermostaat (op zelfde plaats als huidige thermostaat)
 • Het aansluiten van de rookgasafvoer**
 • Het aansluiten van bestaande cv-, warmwater- en gasleidingen***
 • Het vullen en in bedrijf stellen van de nieuwe cv-ketel ****
 • Uitleg door de monteur aan de klant over de nieuwe cv-ketel
Opmerking 1* Indien uw huidige cv-ketel een (ingebouwde) boiler bevat dan zijn er extra werkzaamheden nodig om uw cv-ketel te demonteren en afvoeren. De boiler moet worden afgetapt. De cv-ketel moet vaak uit elkaar worden gehaald om hij niet in een geheel naar benden kan. Soms moet er ook nog extra leidingwerk worden aangepast. Hiervoor wordt, afhankelijk van de grootte van de boiler, een meerprijs gerekend. Indien dit bij u van toepassing is staat dit vermeld bij het meerwerk in deze offerte.
 
Opmerking 2* In de aanbieding is opgenomen dat wij de gasleiding van de oude cv-ketel op de nieuwe cv-ketel aansluiten. Om dat te kunnen doen zal door ons eerst het bestaande (gas) leidingnet in de woning worden afgeperst en geïnspecteerd. Wij zijn wettelijk verplicht daarbij een aan het licht tredend defect direct te repareren, dan wel aan een gas leverend Nutsbedrijf te rapporteren. Indien u in dat geval de reparatie of vervangingswerkzaamheden aan ons opdraagt, zullen de kosten afzonderlijk in rekening worden gebracht op basis van nacalculatie.
 
Opmerking 3* Is er geen juiste rookgasafvoer aanwezig, of is de bestaande rookgasafvoer onveilig, dan moet een nieuwe rookgasafvoer worden aangelegd. Indien de rookgasafvoer niet in bovenstaand meerwerk is meegenomen kan het alsnog door de monteur tijdens de montage worden bepaald. Als dit vanuit veiligheidsoverweging noodzakelijk is, dan is er een meerprijs van € 165,- voor een standaard vervanging van de rookgasafvoer.
 
Opmerking 4* De installatie werkzaamheden zijn inclusief het inregelen van de cv-ketel, maar exclusief het waterzijdig inregelen van de radiatoren.