Cv-ketel vragen

Welke kosten zijn inbegrepen?

Binnen de kosten van een nieuwe cv-ketel vallen alle kosten voor een standaard installatie :

• Het aftappen van de verwarmingsinstallatie
• Het demonteren en afvoeren van de oude cv-ketel
• Het demonteren en afvoeren van de oude expansievat
• Het monteren van een hoog rendement cv-ketel van Remeha
• Het monteren van een expansievat 18 liter/1 bar
• Het monteren van de volgende aansluitkranen:

  1. - gaskogelkraan
  2. - inlaatcombinatie
  3. - veiligheidsventiel
  4. - vul/aftapkraan

• Het monteren en aansluiten,  met de benodigde koppelingen, op de:

  1. - verwarmingsleidingen (aanvoer/retour)
  2. - waterleidingen (aanvoer/retour)
  3. - gasleiding

• Het monteren van de gekozen Remeha thermostaat
• Het aansluiten op de rookgasafvoer
• Het vullen en in bedrijf stellen van de nieuwe cv-ketel
• Uitleg door de monteur over de nieuwe cv-ketel

Bij elke installatie zal als eerste de bestaande gasleiding worden afgeperst en geïnspecteerd op gaslekkage. Wij zijn wettelijk verplicht daarbij een aan het licht tredend defect direct te repareren, of aan een gasleverend Nutsbedrijf te rapporteren. Indien u in dat geval de reparatie of vervangingswerkzaamheden aan ons opdraagt, zullen de kosten afzonderlijk in rekening worden gebracht op basis van nacalculatie.